ΟΤΕ: Συνεχίζει την αγορά ιδίων μετοχών, αγγίζουν το 0,71%

ΟΤΕ: Συνεχίζει την αγορά ιδίων μετοχών, αγγίζουν το 0,71%

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 13/06/2018, αγόρασε μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, 51.627 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10,4320 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €538.571,43 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 3.522.310 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,719% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.