ΕΥΔΑΠ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΥΔΑΠ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά την εκλογή των νέων δύο (2) Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από την Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας της 11ης Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε στις 13 Ιουνίου 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης - Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρδαράς - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Πουλιάσης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σταυρουλάκης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Αλεξανδράκης Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.