Τι ισχύει ασφαλιστικά για τον πρόεδρο ΑΕ που δεν λαμβάνουν αμοιβή;

Τι ισχύει ασφαλιστικά για τον πρόεδρο ΑΕ που δεν λαμβάνουν αμοιβή;

Ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος που δεν λαμβάνει αμοιβές δεν έχει ασφαλιστέα ιδιότητα, σε περίπτωση όμως που σε τυχόν έλεγχο βρεθεί να εργάζεται στην επιχείρηση, δύναται να τεκμηριωθεί εξαρτημένη σχέση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση είναι στην κρίση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Για μέλος ΔΣ που δεν λαμβάνει αμοιβή και ταυτόχρονα δεν συμμετέχει στην ΑΕ με ποσοστό 3%, δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης (Εγκύκλιος 4/17 ΕΦΚΑ).

Facebook Twitter Google+ Pinterest

sbc

Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει στην Ελεύθερη Τηλεόραση, με έμφαση στην Oικονομική, Επιχειρηματική και Χρηματιστηριακή Ενημέρωση. Το SBC παρέχει καθημερινή πληροφόρηση για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για θέματα επενδυτικής συνείδησης, φορολογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.