Αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών εμφανίζονται οι διευθύνοντες σύμβουλοι. Αυτό αναδεικνύει έρευνα της KPMG που καταγράφει τις προτεραιότητες και προσδοκίες 1.300 διευθυνόντων συμβούλων σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε 10 χώρες του κόσμου. Η συγκεκριμένη έρευνα για πρώτη φορά περιέχει ευρήματα και από την Ελλάδα.Share This