Η Coca-Cola HBC AG, ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές των σημάτων της The Coca-Cola Company, καταγράφει σταθερή ανάπτυξη.  Ανακοίνωσε αύξηση κατά 4,5% το γ’ τρίμηνο του 2018, των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα βασικά μεγέθη τρίτου τριμήνου

•    Σταθερή αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, κατά 4,5%.

•    Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 4,2% στο τρίμηνο, με ισχυρές επιδόσεις να καταγράφονται στις αναπτυσσόμενες και τις αναδυόμενες αγορές.

–    Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές παρέμειναν κατά βάση σταθεροί, με δεδομένη την υψηλή συγκριτική βάση του προηγούμενου έτους της τάξης του 2,2%.

–    Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 11,3%. Αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα είχε ευρεία βάση, με ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις χώρες αυτού του τομέα δραστηριοποίησης. Η Πολωνία, διατηρώντας τη δυναμική ανάπτυξης, συνεισέφερε σημαντικά σε αυτό το αποτέλεσμα.

–    Οι όγκοι πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 4,1%, με καλές συνεισφορές από όλες τις αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Νιγηρίας και της Ρωσίας. Όπως αναμενόταν, διαπιστώσαμε μια επιβράδυνση του πολύ ισχυρού ρυθμού ανάπτυξης από τη Ρουμανία, την Ουκρανία και τη Σερβία, έναντι των πολύ υψηλών ποσοστών ανάπτυξης το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

•    Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση βελτιώθηκαν κατά 0,3% στο τρίμηνο, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σύγκριση με τις πρόσφατες τάσεις, αντικατοπτρίζοντας τη χρονική συγκυρία των ενεργειών αύξησης των τιμών και το αρνητικό μείγμα καναλιών διανομής.

–    Στις αναπτυγμένες αγορές τα έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση υποχώρησαν κατά 0,4%, καθώς οι ισχυροί όγκοι πωλήσεων στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών επηρέασαν αρνητικά το μείγμα κατηγορίας προϊόντων και οι ανταγωνιστικές πιέσεις οδήγησαν σε πιο έντονες προωθητικές ενέργειες στο τρίμηνο.

–    Στις αναπτυσσόμενες αγορές τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 2,5%. Αυτό συνιστά βελτίωση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο και αντανακλά τη στρατηγική μας για μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων σε αυτόν τον τομέα μέσω του μείγματος τιμών και κατηγορίας προϊόντων στο δεύτερο εξάμηνο.

Share This