Κάμψη κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΦΑΓΕ το εννεάμηνο του 2018, με την αγορά της Ελλάδας, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να «ευθύνονται», εν μέρει, για το αποτέλεσμα αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, οι  πωλήσεις σε αξία για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθαν σε 434,6 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας κάμψη κατά 9,9% σε σύγκριση με πωλήσεις ύψους 482,4 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο ενιάμηνο του 2017. Σύμφωνα με την εταιρεία η κάμψη αυτή οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 15,6%, 4,4% και 0,3% αντίστοιχα, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των πωλήσεων στην Ιταλία κατά 6,2%. Επίσης, σημαντικός λόγος για την πτώση είναι και η μείωση της μέσης τιμής πώλησης που παρατηρείται σε όλες τις αγορές.

Κάμψη σημειώθηκε και σε επίπεδο όγκου πωλήσεων σε ποσοστό 5,9%, πάλι λόγω μείωσης των πωλήσεων σε όγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα κατά 9,1% και 5,3% , αντιστοίχως, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αυξήσεις των όγκων πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία κατά 1,2% και 2,5% αντίστοιχα.  Σημειώνεται ότι πλέον οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ σε αξία εκτός Ελλάδος ανήλθαν στο 84,2% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου σε αξία το ενιάμηνο του 2018, έναντι 85,1%  το 2017.

Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 42,5 εκατ. δολάρια από 81,7 εκατ. δολάρια  το ενιάμηνο του 2017 και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 35,1 εκατ. δολάρια, έναντι κερδών 60,2 εκατ. δολαρίων το 2017. Σε επίπεδο τρίτου τριμήνου οι πωλήσεις δέχτηκαν ακόμη μεγαλύτερη πίεση, καθώς υποχώρησαν κατά 13,8% και διαμορφώθηκαν στα 139,8 εκατ. δολάρια, από 162,2 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Η μείωση αυτή οφείλεται στην κάμψη που σημείωσαν οι πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 17,8%, 16,9% και 4,0% αντίστοιχα, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των πωλήσεων σε αξία στην Ιταλία κατά 5,2%.

Οι πωλήσεις σε όγκο μειώθηκαν κατά 5,3%, λόγω της κάμψης σε όγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα κατά 9,4% και 5,8% , αντιστοίχως, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αυξήσεις των όγκων πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία κατά 6,6% και 6,3% αντίστοιχα.

 

 

Share This