Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Frigoglass, αύξηση σημειώθηκε στις πωλήσεις τόσο του γ΄ τριμήνου όσο και στο εννεάμηνο, ενώ παράλληλα καταγράφηκε μεγάλη αύξηση EBITDA.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 5,6%, σε €80,3 εκατ. το τρίτο τρίμηνο και κατά 17,4% στα 328,4 εκατ. στο εννεάμηνο. Τα συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 67,9% το γ΄ τρίμηνο σε σύγκριση με πέρυσι και ανήλθαν σε 11,983 εκατ. ευρώ. Στο εννεάμηνο σημείωσαν άνοδο 43% στα 48,398 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Frigoglass σημείωσε καθαρές ζημίες ύψους €1,7 εκατ. από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες το γ΄ τρίμηνο.

 

 

Share This