Τέσσερις προτάσεις για να ξεφύγει το χρηματιστήριο από τη σημερινή εικόνα εγκλωβισμού πρότεινε ο κ. Δημήτρης Τζάνας (Δ/ντης Επενδύσεων Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ). Πάντως, δήλωσε αισιόδοξος ότι η αγορά έχει δει τα χαμηλά επίπεδά και κάλεσε τους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να εξετάσουν τη δυνατότητα εισόδου των εταιρειών τους στο χρηματιστήριο

 

 

Share This