Στο ύψος των 3,574 δις. ευρώ ανέρχονταν τα ταμιακά διαθέσιμα των επιχειρήσεων που έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι και σήμερα τις λογιστικές καταστάσεις 9μηνου 2018 έναντι ταμιακών διαθεσίμων ύψους 4,476 δις. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Παρατηρείται μία υστέρηση στα μετρητά των εισηγμένων φέτος της τάξεως του -20,16%. Αυτή η υποχώρηση στα ταμιακά διαθέσιμα μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ειδικά το τρίτο τρίμηνο του χρόνου είναι γεμάτο από φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν και την απόδοση του ΦΠΑ. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις λόγω των capital controls είναι υποχρεωμένες να προκαταβάλλουν ακόμη και το 100% των πρώτων υλών στους προμηθευτές τους.

Ποιες εισηγμένες εμφάνισαν αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων στο 9μηνο

Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν  στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 εμφάνισε στο ταμείο της μετρητά ύψους 161,955 εκατ. ευρώ έναντι μετρητών 67,265 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Πρόκειται για αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων της τάξης των 140,77%.  Τα Ελληνικά Πετρέλαια στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 είχαν ταμιακά διαθέσιμα ύψους 1,052 δις. ευρώ που είναι και η υψηλότερη επίδοση από τις 179 εισηγμένες ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 τα ταμιακά διαθέσιμα έφθαναν το ύψος των 704,045 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 49,43%.

Η Autohellas θυγατρική εισηγμένη του ομίλου Βασιλάκη, στο τέλος των πρώτων εννέα μηνών τοου 2018 παρουσίασε ταμιακά διαθέσιμα ύψους 55,341 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 37,86% σε σύγκριση με τη λήξη της αντίστοιχης περσινής περιόδου όπου τα ταμιακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 40,208 εκατ. ευρώ.

Ποιες εισηγμένες είχαν μείωση ταμιακών διαθεσίμων στο 9μηνο

Μείωση 21,98% εμφάνισαν τα ταμιακά διαθέσιμα του ΟΤΕ στο 9μηνο του 2018 και διαμορφώθηκαν στα 1,012 δις. ευρώ έναντι ταμιακών διαθεσίμων ύψους 1,297 δις. ευρώ το 9μηνο του 2017.

Η εταιρία Π. Πετρόπουλος είχε υστέρηση των ταμιακών της διαθεσίμων φέτος σε ποσοστό 29,7% καθώς ανήλθαν στα 8,316 εκατ. ευρώ από 11,828 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Briq Propertiesτο περσινό 9μηνο είχε ταμιακά διαθέσιμα 2,613 εκατ. ευρώ από 1,509 εκατ. ευρώ στη λήξη του φετινού 9μηνου καταγράφοντας υστέρηση 42,26%.

H  Μotor  Oil  είχε μετρητά στο ταμείο της ύψους 710,052 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2018 από μετρητά ύψους 756,356 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη λήξη της περσινής περιόδου(30/9/2017) σημειώνοντας υστέρηση -6,09%. ΗQuest παρουσίασε ταμιακά διαθέσιμα ύψους 55,928 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 από ταμιακά διαθέσιμα 57,140 εκατ. ευρώ στις 30  Σεπεμβρίου    2019. Υστέρηση 53,1% εμφάνισε η Grivalia Properties  στα ταμιακά της διαθέσιμα στο τέλος του φετινού Σεπτεμβρίου καθώς διαμορφώθηκαν στα 37,234 εκατ. ευρώ από ταμιακά διαθέσιμα ύψους 79,388 εκατ, ευρώ .

Η Intralot εμφάνισε μείωση των ταμιακών της διαθεσίμων στη λήξη(30/9/2018) του 9μηνου καθώς ανήλθαν στα 151,372 εκατ. ευρώ, έναντι ταμιακών διαθεσίμων 489,977 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 εμφανίζοντας υστέρηση 69,11%.

Τα Πλαστικά Θράκης είχαν μετρητά στο ταμείο τους ύψους 24,224 εκατ ευρώ στη λήξη του περασμένου Σεπτεμβρίου  έναντι ταμιακών διαθεσίμων 31,779 εκατ. ευρώ στη λήξη Σεπτεμβρίου του 2017, σημειώνοντας υστέρηση 23,78%.  Τα Ελληνικά Χρηματιστήρια εμφάνισαν μείωση των ταμιακών τους διαθεσίμων 11,38% στο 9μηνο του 2018 έναντι 9μηνου 2017 και ειδικότερα τα μετρητά στις 30/6/2018 ανήλθαν στα 73,268 εκατ. ευρώ από 82,669 εκατ. ευρώ στις 30/6/2017.

 

 

Share This