Στους κερδισμένους αλλά και στους χαμένους του ασφαλιστικού αναφέρθηκε ο εργατολόγος Γιώργος Ρωμανιάς.

 

 

 Share This