Τρέχουν οι εξελίξεις στην εισηγμένη εταιρία Αλουμύλ, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες μέρες- και σίγουρα πριν τα Χριστούγεννα- θα παραδοθεί στις πιστώτριες τράπεζες από τον σύμβουλο αναδιάρθρωσης  Alvarez & Marsal Ελλάς η σχετική έκθεση για την λειτουργία της εταιρείας.

Ταυτόχρονα την ερχόμενη Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 εκπνέει η συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις πιστώτριες τράπεζες που έχει υπογράψει η Αλουμύλ κατόπιν σχετικού αιτήματος, προκειμένου να παράσχουν στην εταιρεία μία περίοδο ανοχής (standstill), εντός της οποίας θα καταρτισθεί βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεών της.

Η σύμβαση αναστολής ισχύει αναδρομικά από 12.07.2018 και προβλέπει αρχική περίοδο ανοχής, μέχρι τις 12.12.2018, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Ως εκ τούτου, η τακτή ημερομηνία λήξης εκάστου ομολογιακού δανείου μετατίθεται κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης αναστολής, καθιστώντας έτσι το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας μη ληξιπρόθεσμο.

Το ενδιαφέρον από στρατηγικούς επενδυτές

Η εταιρία είναι σε διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή και σε ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού. Εκτιμάται ότι στις αρχές Ιανουαρίου 2019 θα έχουν καταλήξει οι πιστώτριες τράπεζες.  Υπάρχουν πολλές λύσεις που εξετάζουν οι πιστώτριες τράπεζες  για την αναχρηματοδότηση δανείων, ύψους περίπου 180 εκατ. ευρώ (καθαρός δανεισμός στις 31/12/2017 161,4 εκατ. ευρώ.  Στις αρχές του 2017, τράπεζες και Alumil έφθασαν κοντά σε συμφωνία με την εταιρεία να αποδέχεται τους όρους των τραπεζών, υπογράφοντας το προτεινόμενο indicative term sheet. Εν συνεχεία, όμως, οι όροι του indicative term sheet δεν έλαβαν την έγκριση από την απαιτούμενη πλειοψηφία των ομολογιούχων. Αντίθετα, ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία από πλευράς τραπεζών.

Ταυτόχρονα, οι Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank, Αττικής και Παρευξείνια προσέλαβαν την Alvarez & Marsal (A&M) για να εκπονήσει σχέδιο μείωσης των λειτουργικών εξόδων του ομίλου, ώστε να διαθέτουν εικόνα για το πόσο μπορούν να ενισχυθούν τα EBITDA από περαιτέρω «νοικοκύρεμα».

Ο όμιλος, με εξαίρεση την περσινή χρήση, η οποία επιβαρύνθηκε από έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, απαξιωμένα αποθέματα και εξοπλισμό, εμφανίζει σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA, που κινείται περίπου στις 10 με 11 φορές. Επομένως, χρειάζεται γενναία ρύθμιση δανείων για να «αναπνεύσει».

Ο εν εξελίξει διαγωνισμός διεξάγεται σε αυτή τη βάση. Οι τέσσερις επενδυτές καλούνται να προτείνουν το φρέσκο χρήμα που είναι διατεθειμένοι να βάλουν στην Alumil αποκτώντας τον μετοχικό έλεγχο, με ταυτόχρονη ρύθμιση δανείων.

Πρόκειται για διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που ακολουθήθηκε για την πώληση Νηρέα και Σελόντα, μόνο που στην περίπτωση του βορειοελλαδικού ομίλου η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA είναι δυσμενέστερη.

Η γεωγραφική εξάπλωση της ΑΛΟΥΜΥΛ

Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, θυγατρικές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στις εξής χώρες: Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κύπρο, Αίγυπτο, Γερμανία, Αλβανία, Κόσσοβο, Μολδαβία, Βοσνία, Ινδία, Σκόπια, Γαλλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία, Ελβετία, Αυστραλία και Αμερική. Η κυρίαρχη ομάδα προϊόντων του Ομίλου είναι τα Αρχιτεκτονικά Συστήματα, για όλες τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, όπως πόρτες, παράθυρα, προσόψεις (υαλοπετάσματα), αίθρια, διαχωριστικά γραφείων κ.α., σχεδιασμένα με γνώμονα τον τελικό χρήστη και την κάλυψη των αναγκών του. Η Alumil διαθέτει 48 διαφορετικά αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου για κάθε εφαρμογή, επιθυμία και επιλογή, όπως και 18 άλλες ιδιαίτερες εφαρμογές.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This