Παρουσίαση της πλατφόρμας “Roots” για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις .

Tο Χρηματιστήριο και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο παρουσίασαν την πλατφόρμα «Roots» που έχει ως στόχο την προετοιμασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων . Το πρόγραμμα ξεκίνησε με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλου προδιαγραφών για τις επιχειρήσεις και για την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων μέσω συμβούλων αλλά και για παροχή των καλύτερων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

 

 

Share This