«Τράπεζες 2019»
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, το Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών (ΚΕΛΕ) σε συνεργασία με το MBC Business Center, το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-Spirit και την εταιρεία εφαρμογών Union διοργάνωσε στους χώρους του MBC Business Center μεγάλη ημερίδα με τίτλο «Τράπεζες 2019». Στόχος της ημερίδας ήταν η εκπαίδευση στο αντικείμενο Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων αλλά και της Πιστωτικής Πολιτικής.

 

Share This