Τρίτη 18 Δεκεμβρίου του 2018, η Interamerican πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρίας για τα έτη αναφοράς 2016 – 2017. Στο δεύτερο, αναπτύχθηκε συζήτηση σχετικά με τις οδηγίες, τους κατευθυντήριους κώδικές, τις πρωτοβουλίες, τις προτεραιότητες και τα πρότυπα σχετικά με την πληροφόρηση για μη χρηματοοικονομικά στοιχεία.

 

 

Share This