Ο Κώστας Κόλμερ στο “day2day”(10/12/2018) με τον Ανέστη Ντόκα

Ο Κώστας Κόλμερ στο “day2day”(10/12/2018) με τον Ανέστη Ντόκα

Ο κ. Κωνσταντίνος Κόλμερ, δημοσιογράφος, ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία παραμένει εγκλωβισμένη λόγω του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδος, η οποία αναβαθμίζεται το τελευταίο διάστημα και πιθανόν να αποτελέσει τη...
day2day – 10/12/2018 | A. Nτόκας | SBC TV

day2day – 10/12/2018 | A. Nτόκας | SBC TV

Ο κ. Κωνσταντίνος Κόλμερ, δημοσιογράφος, ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία παραμένει εγκλωβισμένη λόγω του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδος, η οποία αναβαθμίζεται το τελευταίο διάστημα και πιθανόν να αποτελέσει τη...
Επιβράβευση για τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικού τομέα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Επιβράβευση για τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικού τομέα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ξεκίνησε για τους περί τις 80.000 συνεπείς δανειολήπτες-υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τομέα, τιτλοποιημένων και μη η καταβολή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το πρώτο εξάμηνο του 2018. Το μέτρο της...