Περιοριμός των εκκρεμών επιστροφών φόρων (άνω και κάτω των 90 ημερών) στα 780,9 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2018. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων  περιορίστηκαν από 1,399 δισ. ευρώ που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2017 και 2,490 δισ. ευρώ το 2016.

Η σημαντική μείωση των εκκρεμών επιστροφών φόρου προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία τους τα τελευταία χρόνια, τα οποία δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σωρευτικά κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 5,324 δισ. ευρώ και υπερκάλυψαν σημαντικά τον στόχο ( 3,648 δισ. ευρώ) που είχε τεθεί για το ίδιο διάστημα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 789,9 εκατ. ευρώ των εκκρεμών επιστροφών κατά τον Δεκέμβριο του 2018, τα 458,6 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών και από αυτές για ποσό ύψους 254,4 εκατ. ευρώ έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις στους φορολογούμενους να προχωρήσουν στις ενέργειες που προβλέπονται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επιστροφές.

Share This