Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η συμφωνία πώλησης του ποσοστού 50% που η Motor Oil κατείχε στην M&M Gas στον Όμιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε. Έτσι, η Μυτιληναίος έχει καταστεί μοναδική μέτοχος (100%) της M&M Gas.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2019.

Share This