Το ενδεχόμενο νέας τέταρτης ανακεφαλαιοποίησης έθιξε η κ. Μιράντα Ξαφά, οικονομολόγος και πρώην στέλεχος ΔΝΤ, με πιθανή χρήση μέρους από το μαξιλάρι ρευστών διαθεσίμων για το σκοπό αυτό και όχι για αποπληρωμή χρέους όπως προοριζόταν. Παράλληλα, αναφορικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, τόνισε πως σε αντιπαραβολή με τουρ μισθούς στο δημόσιο τομέα, μια τέτοια αύξηση της τάξης του 11% κρίνεται ως μη δίκαιη.

 

 

 

Share This