Οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών  θα γίνουν το πρώτο 10ήμερο του Απρίλη.Προθεσμία ανάκλησης παραίτησης 1 μήνας από την υποβολή της αίτησης.Μετά ακολουθεί η αίτηση απονομής προς όλα τα Ταμεία  (κύρια σύνταξη, επικουρικό , μέρισμα, εφάπαξ)

Γιάννης Μαυρωνάς – Δικηγόρος 

Προσοχή: Ο συντάξιμος χρόνος και η απαραίτητη ηλικία υπολογίζονται μέχρι 31 Αυγούστου(λύση υπαλληλικής σχέσης).

ΠΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών για όσους έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-82 και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών για όσους έχουν διοριστεί/ ασφαλιστεί μετά την 1-1-83, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) μέχρι 31-12-2010.

ΠΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Με διατάξεις 25ετίας και όρια ηλικίας.

Με 35ετία, 36ετία η37ετία με θεμελίωση το 2010, 2011 και 2012.

Με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ( μεταβατικό όριο 58 πλέον) και με 37ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ( μεταβατικό όριο 55 πλέον ) τα  για τους πριν και μετά το 1983  ασφαλισμένους στο Δημόσιο αντίστοιχα.

Συνταξιοδότηση ως γονέας ανηλίκου με θεμελίωση το 2010,2011 και 2012 για τις μητέρες και 2011 και 2012 για  τους πατέρες.

Συνταξιοδότηση ως τρίτεκνος με θεμελίωση το 2010,2011 και 2012 για τις μητέρες και 2011 και 2012 για  τους πατέρες.

62 ηλικιακά έτη και 40 χρόνια ασφάλισης.

67 ηλικιακά έτη και 15 χρόνια ασφάλισης.

Παράδειγμα 1: Εκπαιδευτικός με 25ετία το 2010, που συμπληρώνει τα 58 και 35ετία μέχρι το 2018 αποχωρεί στα 60 του.

Παράδειγμα 2: Εκπαιδευτικός με 25ετία το 2011, που συμπληρώνει τα 58 και 36ετία μέχρι το 2017 αποχωρεί στα 59 και 6 μήνες.

Παράδειγμα 3:Εκπαιδευτικός, γονέας ανηλίκου, με 25ετία το 2011, συμπλήρωσε τα 52 το 2016 και αποχωρεί στα 56 και 9 μήνες.

Share This