Η Groupama Ασφαλιστική γίνεται η πρώτη -και μοναδική- εταιρεία στην ελληνική αγορά που εγγυάται ότι ο μέγιστος χρόνος καταβολής αποζημίωσης για ζημιές μέχρι 5.000 ευρώ δεν θα υπερβαίνει το χρονικό περιθώριο των επτά εργάσιμων ημερών.

Από την 1η Μαρτίου 2019, οι ασφαλισμένοι στα προγράμματα κατοικίας ασφάλισης Cocoon, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν επίσκεψης ειδικού πραγματογνώμονα, έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν το έντυπο «Άμεσος διακανονισμός ζημιάς πυρός και πρόσθετων κινδύνων» και να λάβουν την αποζημίωση εντός επτά ημερών, εφόσον το ύψος των ζημιών δεν υπερβαίνει το προαναφερθέν ποσό.

Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει ανταποδοτικά το ποσό των 50 ευρώ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης αποπληρωμής της αποζημίωσης, ως μια ρήτρα αξιοπιστίας προς τους συμβεβλημένους.

 

Share This