Υποβάθμισε την αξιολόγηση της Intralot σε “B-” από “B” η Fitch Ratings, θέτοντας παράλληλα την αξιολόγηση σε «Rating Watch Negative».

Σύμφωνα με τον οίκο, η υποβάθμιση αντανακλά την αβεβαιότητα αναφορικά με την ικανότητα του ομίλου για σημαντική απομόχλευση, καθώς και τις αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις σε ορισμένες αγορές που θέτουν σε κίνδυνο την ανανέωση βασικών συμβολαίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη μόχλευση απ’ όσο ανέμενε προηγουμένως η Fitch για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το “Rating Watch Negative” βασίζεται στην ανικανότητα της Intralot να συγκεντρώσει έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων ώστε να μειώσει σημαντικά τη μόχλευση και την αβεβαιότητα αναφορικά με τη διαθεσιμότητα επαρκούς περιθωρίου ρευστότητας.

Η Fitch σημειώνει πως σκοπεύει να πάρει απόφαση για το “Rating Watch Negative” εντός έξι μηνών, υπό την προϋπόθεση ως η Intralot θα δώσει στοιχεία για την κατάσταση της ρευστότητάς της και θα επανεξετάσει το στρατηγικό της σχέδιο.

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση

Η Fitch αναφέρει επτά παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση της Intralot τους αυξανόμενους κινδύνους για τη ρευστότητα, τη συνεχιζόμενη υψηλή μόχλευση, τη διατήρηση των κεφαλαιουχικών δαπανών που αποτρέπουν την απομόχλευση, τα αυξανόμενα ρίσκα εφαρμογής στρατηγικής, την μεταβλητότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που επηρεάζει τα EBITDA, το χαρτοφυλάκιο συμβολαίων το οποίο παραμένει ικανοποιητικό και τις προοπτικές ανάπτυξης που παραμένουν ανέπαφες.

Σε ό,τι αφορά την ρευστότητα, κατά την Fitch, η Intralot δεν έχει να σημαντικές ανάγκες αναχρηματοδότησης δανείων μέχρι το 2021, ενώ, κατά τη διοίκηση της εταιρείας, θα μπορούσε να αντλήσει περίπου 100 εκατ. ευρώ από εξασφαλισμένο χρέος. Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να αυξήσουν το περιθώριο, όμως δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, πέραν της πώλησης της δραστηριότητας στο Αζερμπαϊτζάν.

Αναφερόμενη στην τουρκική θυγατρική, Inteltek, η Fitch σημειώνει πως πούλησε το μερίδιο 51% στις δραστηριότητες του Αζερμπαϊτζάν προς 19,5 εκατ. Ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2018. Αυτή η θυγατρική αντιστοιχούσε στο 15% των ενοποιημένων εσόδων και στο 14% των ενοποιημένων EBITDA. Επιπλέον, στα τέλη Φεβρουαρίου η Inteltek έχασε στον διαγωνισμό για την ανανέωση της σύμβασης για το τουρκικό στοίχημα.

Η Fitch εκτιμά πως η Intralot θα συνεχίσει να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για νέα συμβόλαια, ενώ θεωρεί πως, μετά την απώλεια του τουρκικού στοιχήματος και την πρόσφατη αλλαγή του CEO, η εταιρεία μπορεί να επανακαθορίσει τη στρατηγική της. H Fitch πιστεύει πως η εταιρεία θα πρέπει να βρει νέες προοπτικές ανάπτυξης σε άλλες αγορές προκειμένου να αντισταθμίσει τα σημαντικά EBITDA που δημιουργούσε η Inteltek, ενώ θεωρεί πως οι ανταγωνιστικές πιέσεις για την εταιρεία αυξάνονται.

Όπως επισημαίνει η Fitch, η σταδιακή απελευθέρωση των αγορών gaming, η προθυμία των κυβερνήσεων να βρουν τρόπους αύξησης των φορολογικών εσόδων και η αυξανόμενη προσφορά νέων παιχνιδιών, θα παράσχουν αυξημένες ευκαιρίες στην Intralot. Η εταιρεία θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί την εμπειρία και τη φήμη της και να επωφεληθεί του περιορισμένου αριθμού προμηθευτών με καλή φήμη στον κλάδο, κάτι που θα της επιτρέψει να επεκταθεί σε νέες χώρες. Η Intralot βρίσκεται επίσης σε καλή θέση να επωφεληθεί των ευκαιριών στις ΗΠΑ, μετά το πρόσφατο κύμα αλλαγών στις νομοθεσίες πολλών πολιτειών, αν και οι πιθανές διαιτητικές αλλαγές στη νομοθεσία παραμένουν σύνηθες ρίσκο για τον τομέα αυτόν, ενώ ο ανταγωνισμός είναι έντονος.

 

 

Share This