Όλο το χρονοδιάγραμμα για τον εταιρικό μετασχηματισμό της Eurobank και τη μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά τουλάχιστον 9 δισ. ευρώ επικαιροποίησε η διοίκηση της τράπεζας, κατά τη χθεσινοβραδυνή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου 2018.

Η απορρόφηση της Grivalia αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάιο και μέσα στον ίδιο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας τόνισε ότι έως τώρα οι διαδικασίες εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος.

Θα ακολουθήσει ως τον Ιούλιο η πώληση των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note) της τιτλοποίησης «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, ανεξόφλητου κεφαλαίου 2 δισ. (project Pillar). Χθες ανακοινώθηκε στους επενδυτές ποιοι πέρασαν στη β΄ φάση και έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ως το τέλος Απριλίου δεσμευτικές προσφορές.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και δεσμευτικές προσφορές για την πώληση της FPS, εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures-NPEs) του ομίλου εν Ελλάδι και την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Cairo).

Στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο θα προστεθούν και εξυπηρετούμενα δάνεια 0,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η περίμετρός του- σε ονομαστική αξία- να ανέλθει στα 7,5 δισ. ευρώ. Η διαδικασία για την πώληση περίπου του 30% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης μαζί με το τουλάχιστον 70% της FPS αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο (closing).

Παράλληλα με την πώληση της FPS και το project Cairo θα τρέχει ο εταιρικός μετασχηματισμός με στόχο να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Η εισηγμένη, σήμερα, Eurobank θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα μεταβιβάσει το σύνολο, σχεδόν, του ενεργητικού και παθητικού της σε μια νέα τραπεζική θυγατρική (νέα Eurobank).

Από τη μεταβίβαση θα εξαιρεθούν οι δύο εταιρείες ειδικού σκοπού, που θα συσταθούν για τις τιτλοποιήσεις 2+7,5 δισ. ευρώ καθώς και οι ομολογίες πρώτης και ενδιάμεσης διαβάθμισης. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα ελέγχονται απευθείας από την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών, ενώ σε δεύτερη φάση (σ.σ. το 2020) οι τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης θα αποδοθούν στους μετόχους της Συμμετοχών (carve out).

Όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη οι τίτλοι πρώτης διαβάθμισης (senior notes), που προβλέπεται να διακρατήσει ο όμιλος Eurobank θα είναι εκτιμώμενης ονομαστικής αξίας 0,5 δισ. ευρώ για την τιτλοποίηση των «κόκκινων» στεγαστικών και 2,0 δισ. ευρώ από την τιτλοποίηση καταγγελμένων και ενήμερων δανείων (project Cairo).

Το κεφαλαιακό όφελος από ενδεχόμενη χρήση του APS

Ο όμιλος προτίθεται να κάνει χρήση κρατικής εγγύησης επί των παραπάνω τίτλων πρώτης διαβάθμισης, εφόσον εγκριθεί και νομοθετηθεί ο προτεινόμενος μηχανισμός (Asset Protection Scheme- APS), με την προυπόθεση ότι η προμήθεια που θα καταβάλλεται στο Δημόσιο, έναντι της εγγύησης, θα έχει ανεκτό κόστος. Ενδεχόμενη χρήση της κρατικής εγγύησης εκτιμάται ότι θα φέρει κεφαλαιακή ενίσχυση της τάξης των 75 μονάδων βάσης.

Η διοίκηση της τράπεζας σχολίασε θετικά την προώθηση των δύο σχεδίων συλλογικής υποβοήθησης των τραπεζών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τα NPEs, σημειώνοντας ότι πρόκειται για χρήσιμα και συμπληρωματικά «εργαλεία».

Η υιοθέτηση, δε, του σχεδίου της ΤτΕ αντιμετωπίζει και το πρόβλημα της υψηλής συμμετοχής του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, σημείωσε η διοίκηση της τράπεζας.

Στα 6,6 δισ. ευρώ τα NPEs στο τέλος της χρονιάς

Με τις δύο τιτλοποιήσεις ονομαστικής αξίας 2+7,5 δισ. ευρώ και την από-ενοποίηση που θα επέλθει, εφόσον πωληθεί ικανός αριθμός ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes), τα NPEs θα μειωθούν κατά 9 δις ευρώ φέτος, ενώ θα υπάρξει και οργανική μείωση των NPEs κατά 1,1 δισ. ευρώ.

Ο στόχος που έχει τεθεί για το τέλος της φετινής χρονιάς είναι τα NPEs να υποχωρήσουν στα 6,6 δισ. ευρώ, ήτοι στο 16% των συνολικών χορηγήσεων, ενώ στο τέλος της τριετίας (2021) προβλέπεται να μειωθούν στα 3,5 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 8,8% των συνολικών χορηγήσεων.

Οι παραπάνω στόχοι θα περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο πλάνο τριετίας, που θα υποβληθεί στον SSM τον επόμενο μήνα. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου φέτος αναμένεται να κινηθεί ελαφρώς χαμηλότερα από το περσινό.

Πέρσι η Eurobank πραγματοποίησε συνολικά 3.195 πλειστηριασμούς, με το ποσοστό επιτυχίας να διαμορφώνεται στο 45%. Από τα συνολικά 1.479 περιουσιακά στοιχεία, που άλλαξαν χέρια, το 86% αποκτήθηκε από την τράπεζα και το 14% από τρίτους.

Για τις καταθέσεις εκτιμήθηκε ότι θα αυξηθούν με ρυθμό αντίστοιχο του 2018, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η τράπεζα εξάλειψε το δανεισμό από τον ELA στις 20 Φεβρουαρίου.

Share This