Η Audi AG ανακοίνωσε ότι τα κέρδη υποχώρησαν το 2018, κυρίως λόγω του κόστους που αφορά στους πιο αυστηρούς κανόνες εκπομπής ρύπων στην Ευρώπη και στις επιπτώσεις από το σκάνδαλο diesel της μητρικής Volkswagen.

Τα λειτουργικά κέρδη προ εκτάκτων της Audi, διαμορφώθηκαν στα 4,7 δισ. ευρώ το 2018, από τά 5,1 δισ. ευρώ το 2017.

“Οι μεικτές βελτιώσεις, οι θετικές επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας και η βελτιστοποίηση του κόστους προϊόντων, δεν κατόρθωσαν να αντισταθμίσουν τις χαμηλότερες πωλήσεις οχημάτων και το υψηλότερο κόστος πωλήσεων”, αναφέρει στην ανακοίνωση της VW.

Η Audi επίσης ανέλαβε χρέωση 1,2 δισ. ευρώ από το σκάνδαλο για την VW. Τα έσοδα από τις πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 59,2 δισ. ευρώ, σε σχέση με τις 59,8 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Share This