Αύριο είναι η καταληκτική ημερομηνία για να υποβληθούν οι μη δεσμευτικές προσφορές για τις 2 λιγνιτικές μονάδες σε Μελίτη Φλώρινας και Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Στη τελευταία άγονη διαγωνιστική διαδικασία, μόνο ο όμιλος Μυτιληναίου υπέβαλλε πλήρη φάκελο. Ταυτόχρονα ενδιαφέρον επέδειξαν-χωρίς επαρκή φάκελο- οι κοινοπραξίες  Seven Energy – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  και o όμιλος Κοπελούζου με την China Energy.

Η ΔΕΗ προσδοκά να έχει ανακηρύξει προτιμητέο επενδυτή μέχρι τις 5-8 Μαΐου 2019 . Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι όροι του διαγωνισμού είναι πιο ελκυστικοί καθώς έχουν λυθεί θέματα όπως είναι το εργασιακό κόστος ενώ είναι ανοιχτή στην δια ζώσης διαπραγμάτευση σχετικά με άλλους όρους όπως είναι ο μηχανισμός επιμερισμού ζημιών (risk sharing), ο οποίος κατά την προηγούμενη διαδικασία είχε αποτελέσει «πονοκέφαλο» για όλες τις πλευρές.

Ως προς το τίμημα που θα προσφέρουν οι επενδυτές για τις προς πώληση μονάδες, η επιχείρηση θα προχωρήσει σε νέα αποτίμηση λαμβάνοντας ανάλογες συναλλαγές που έγιναν στην Ευρώπη.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This