Εντός της τρέχουσας χρήσης, η εισηγμένη κατασκευάζει νέα γραμμή παραγωγής αγροτικών φύλλων για το εργοστάσιο του ομίλου στη Γαλλία. Παράλληλα θα είναι έτοιμος νέος αποθηκευτικός χώρος στο εργοστάσιο της Ρωσίας. Σε φάση μελετών και αδειοδότησης βρίσκονται νέος χώρος παραγωγής μεταποίησης στο εργοστάσιο στην Κίνα και νέο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο εργοστάσιό στην Πολωνία.

Η ελληνική πολυεθνική σχεδιάζει και νέες επενδύσεις τις οποίες θα ανακοινώσει με τα ετήσια αποτελέσματα της παρελθούσης οικονομικής χρήσης όπου θα διανείμει και ικανοποιητικό μέρισμα.

Η εταιρεία παράγει κυρίως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία πλαστικών (masterbatches), σωλήνες πολυαιθυλενίου και πλαστικά φύλλα για αγροτικές χρήσεις. Η μητρική εταιρεία στο Ηράκλειο απασχολεί 374 εργαζόμενους αλλά μαζί με τις θυγατρικές στο εξωτερικό οι απασχολούμενοι στον όμιλο φθάνουν τους 976. Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσια σε Κίνα, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία, Πολωνία και Γαλλία. Στη μονάδα του Ηρακλείου, καθώς και σε Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία, Πολωνία παράγει κυρίως masterbatches ενώ τα εργοστάσια σε Κίνα και Γαλλία παράγουν πλαστικά φύλλα για αγροτικές χρήσεις.

Οι προοπτικές, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι ιδιαίτερα ευοίωνες λόγω της ταχείας αύξησης της παραγωγής πλαστικών στην Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία καθώς και της χρήσης αγροτικών φύλλων στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά τέτοιων προϊόντων στον κόσμο. Η Πλαστικά Κρήτης έχει εγκαταστήσει στην ανατολική Κρήτη Αιολικό Πάρκο ισχύος 12 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 340 KW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικότερο κόστος ενέργειας για την επιχείρηση.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This