Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του Δ’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ’ τριμήνου 2017, παρουσίασε μείωση 0,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ’ τριμήνου 2018, μείωση 2,2%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα:

Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Δ’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,6%, και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ’ τριμήνου 2018, αύξηση 2,2%.

Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Δ’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 7,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ’ τριμήνου 2018, αύξηση 24,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων του Δ’ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ’ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 0,8%, ο αντίστοιχος Δείκτης Ωρών Εργασίας αύξηση 0,6% και ο αντίστοιχος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων αύξηση 1,8%.

Share This