Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΟΜΕ ΟΤΕ, το πρώτο πρόγραμμα αφορά όσους συνταξιοδοτούνται μέχρι το 2025 και υπολογίζονται σε περίπου 1220 εργαζόμενους. Για όσους ενταχθούν στο πρώτο πρόγραμμα, ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές τους μέχρι την ημέρα που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Παράλληλα θα λαμβάνουν και το 70% έως 90% του καθαρού μισθού τους καθώς και πρόσθετες παροχές.

Το δεύτερο είναι το ανοικτό πρόγραμμα εθελουσίας από το οποίο υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά αφορά μεγάλο αριθμό του προσωπικού. Το δεύτερο πρόγραμμα ξεκινά με μπόνους 38 ακαθάριστους μισθούς και στη συνέχεια προσθέτει π.χ. δύο μισθούς αν έχεις θέση ευθύνης, δύο μισθούς για κάθε παιδί, κ.ο.κ. Συνολικά μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 55 μισθούς.

Με το περσινό πρόγραμμα εθελουσίας του ΟΤΕ είχαν αποχωρήσει περίπου 300 εργαζόμενοι.

Share This