Διακόσιες νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2021 θα δημιουργήσει στη Βουλγαρία ο όμιλος Software, ο οποίος έχει παρουσία σε 70 χώρες. Η εταιρεία που ιδρύθηκε στη Βουλγαρία απασχολεί περισσότερους από 350 υπαλλήλους και οι νέες θέσεις εργασίας θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν.

Οι νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν από την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, που χρηματοδοτείται από δάνειο ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έλαβε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

“Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε η πρώτη εταιρεία στη Βουλγαρία που πέρασε επιτυχώς τη διαδικασία χορήγησης δανείων από την ΕΤΕπ. Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει τους φιλόδοξους αναπτυξιακούς στόχους που έχουμε και το επιχειρησιακό μας σχέδιο τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδιάζουμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην καινοτομία, την προσέλκυση ταλέντων και την είσοδο νέων επιχειρηματικών τομέων” δήλωσε ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Καλίν Ράντεφ.

Τα χρηματοδοτικά κεφάλαια θα επενδυθούν σε δύο βασικούς τομείς, την έρευνα/ανάπτυξη/ καινοτομία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων/μάρκετινγκ. Τα επόμενα τρία χρόνια, η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, πλατφορμών και προϊόντων στους τομείς της ασφάλισης, του factoring και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Επίσης, η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη συνεργασιών στρατηγικής σημασίας με άλλες εταιρείες τεχνολογίας.

Οι νέες θέσεις εργασίας θα σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων που επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Ο όμιλος Software ιδρύθηκε το 2009 και η έδρα της βρίσκεται στη Σόφια. Διαθέτει παρουσία στην Αυστραλία, την Αίγυπτο, τη Γκάνα, την Ινδία, την Κένυα, το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Φιλιππίνες. Η κύρια δραστηριότητά της σχετίζεται με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων λογισμικού που διευκολύνουν την πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Share This