Συνεχίζεται το αδιέξοδο στην εξεύρεση λύσης για τον συνεταιρισμό ΘΕΣΓάλα αφού η επιχειρηματική οικογένεια Καντώνια απέσυρε το ενδιαφέρον της, ενώ, για την ώρα τουλάχιστον, δεν φαίνεται να υπάρχει σχετική συζήτηση με κάποιον άλλο επενδυτή.

Μετά την εκδίκαση της αίτησης υπαγωγής του συνεταιρισμού στο άρθρο 106β του πτωχευτικού κώδικα, αναμένεται αυτή την εβδομάδα να γίνει συνάντηση των δικηγόρων του ΘΕΣγάλα και των πιστωτριών τραπεζών με την Deloitte προκειμένου να καταρτίσουν το οριστικό επιχειρηματικό πλάνο που πρέπει να ακολουθήσει ο συνεταιρισμός έτσι ώστε να εξυγιανθεί και να καταστεί βιώσιμος. Το προκαταρκτικό επιχειρηματικό πλάνο το οποίο συνόδεψε την αρχική αίτηση στο άρθρο 106β προέβλεπε, σύμφωνα με πληροφορίες, νέο δάνειο 1 εκατ. ευρώ και αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού του συνεταιρισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 4,1 εκατ. ευρώ. Επίσης, προβλέπει την είσοδο του συνεταιρισμού στην κατηγορία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και την πραγματοποίηση εξαγωγών.

Σήμερα, οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες υπερβαίνουν τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές υπολογίζονται σε πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός είναι περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία με την απόφαση να καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα, στο άρθρο δηλαδή στο οποίο προβλέπεται η λήψη προληπτικών μέτρων έναντι των πιστωτών, ο συνεταιρισμός αφενός θωρακίζεται έναντι διαταγών πληρωμής, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμες να εκδοθούν από προμηθευτές του και αφετέρου κέρδισε χρόνο προκειμένου να εξευρεθεί ο επενδυτής ο οποίος θα εισφέρει «ζεστό» χρήμα και θα βγάλει τον ΘΕΣγάλα από το οικονομικό αδιέξοδο. Η χρήση 2017/2018 έκλεισε με ζημίες που υπερέβαιναν τις 150.000 ευρώ, ποσό σαφώς περιορισμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, από τη χρήση 2015/2016 ξεκίνησαν οι ζημιογόνες χρήσεις με συνέπεια πλέον οι συσσωρευμένες ζημίες του συνεταιρισμού να ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This