Η Πλαστικά Κρήτης γνωστοποίησε πως, προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση της θυγατρικής της εταιρίας Senkroma SA που εδρεύει στην Τουρκία, συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.000.000 ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί εξολοκλήρου για την αποπληρωμή δανεισμού της.

 

Share This