Κορυφώνεται τον επόμενο μήνα η έξοδος εισηγμένων από το Χρηματιστήριο αφού αποχωρούν οριστικά τουλάχιστον 4 εισηγμένες.

Πρόκειται για τις <Μινωικές Γραμμές>, την <Nexans>, την <Druckfarben>, το <Υγεία>. Επίσης πολύ πιθανή είναι και η έξοδος της μετοχής του <Ιασώ> μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή δημόσιας πρότασης από το αμερικανικό fund Oaktree.

Γιατί εγκαταλείπουν το Χρηματιστήριο σε μία περίοδο χαμηλών επιτοκίων

Παρά το γεγονός ότι σταδιακά βελτιώνεται το κλίμα στο Χρηματιστήριο,  ακόμη και η παραμονή εισηγμένων στο Χ.Α. με ετήσιο κόστος κατά μέσον όρο 6.000 – 7.000 ευρώ δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και αποτελεί πολυτέλεια, καθώς οι διοικήσεις αναζητούν ρευστότητα, για να είναι επαρκείς οι ταμειακές ροές, και προχωρούν σε περικοπές όλων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης που εκτιμούν ότι δεν τους είναι άμεσα απαραίτητες για την τρέχουσα διετία. Την ίδια ώρα, η παρατεινόμενη ανομβρία στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά με πενιχρούς όγκους συναλλαγών αποτρέπει την είσοδο νέων επιχειρήσεων στο Χ.Α.

Τρεις είναι οι λόγοι που οδηγούν τις εταιρείες σε διαγραφή των μετοχών τους από το χρηματιστηριακό ταμπλό. Πρώτος λόγος είναι η εξοικονόμηση κεφαλαίων, αφού έρευνα έχει δείξει ότι για εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης το κόστος συμμετοχής μπορεί να φτάσει το 1%-3% του κύκλου εργασιών. Δεύτερος, σε περίπτωση χαμηλής τιμής, η έξοδος έχει πλεονεκτήματα για τους μετόχους που αγοράζουν μετοχές σε φθηνές τιμές – βραχυπρόθεσμο όφελος. Τρίτος, η νομοθεσία, που απαλλάσσει την πολυεθνική από την υποχρέωση περιοδικής δημοσιοποίησης στοιχείων, αγοράς ιδίων μετοχών ή αύξησης κεφαλαίου.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This