Όσο περνούν οι ώρες και οι ειδικοί ξεσκονίζουν την τροπολογία για την προστασία της κύριας κατοικίας, αναδεικνύουν ολοένα και περισσότερα τρωτά σημεία (για τους δανειολήπτες) τα οποία βρίσκονται κρυμμένα στα ψιλά γράμματα.

Βασικές προϋποθέσεις:

 Το υπόλοιπο της οφειλής του δανείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 130.000 ευρώ ανά πιστωτή

 • υπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και τυχόν έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • αν η οφειλή σε άλλο νόμισμα (πχ ελβετικό φράγκο) τότε λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 1. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν θα ξεπερνά κατ’ ανώτατο όριο τις 250. 000 ευρώ και εφόσον μιλάμε για επιχειρηματικά δάνεια τις 100.000 ευρώ (από 175.000 ευρώ που ήταν στην κατάθεση της τροπολογίας)
 2. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα πρέπει να υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ενυπόθηκο δάνειο
 3. Περιουσιακά κριτήρια: η αξία της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, της συζύγου και των τέκνων, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ
 4. Εισοδηματικά κριτήρια: οι καταθέσεις, χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.
 5. Για την πλήρωση του κριτηρίου επιλεξιμότητας θα εξετάζονται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προσαυξημένες κατά 70%.

Άγαμος: 12.500 εισόδημα

Ζευγάρι: 21.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί με ανώτατη κάλυψη τις 36.000 ευρώ

 • «Κούρεμα» οφειλής
 • Θα γίνεται αν ο λόγος υπόλοιπο οφειλής/ αξία ακινήτου είναι μεγαλύτερος από 1,2

 *επιτόκιο: euribor + 2%

 Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής

 • μπορεί να φθάσει έως και τα 25 χρόνια
 • μέχρι τα 80 έτη η ηλικία του οφειλέτη

  Επιδότηση ενοικίου

 • μόνο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • αναμένονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για την εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων

 Κρίσιμα ζητήματα:

 Ηλεκτρονική διαδικασία μέσω πλατφόρμας κατά τα πρότυπα του εξωδικαστικού- έτοιμη στις 30 Απριλίου

 1. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις: προχωρούν με την παλαιά διαδικασία εκτός αν θέλουν να ενταχθούν στη νέα
 2. Αξία της κατοικίας: για την επιλεξιμότητα η αντικειμενική, για την αποπληρωμή η εμπορική όπως αποτυπώνεται από τις τράπεζες. Δικαίωμα στον οφειλέτη να αποδείξει ότι είναι διαφορετική
 3. Δεν θα μπορούν να καταθέσουν όσοι έχουν απορριφθεί δικαστικά λόγω δόλου
 4. Έμποροι και επιτηδευματίες που έχουν απορριφθεί στο δικαστήριο θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση ηλεκτρονικά
 5. Μη επιλέξιμοι από την πλατφόρμαà προσφυγή στο δικαστήριο με συντομότατες προθεσμίες χωρίς προστασία της κατοικίας
 6. Μη καταβολή 9 δόσεων για το δημόσιο και 3 δόσεων για τον οφειλέτη à τέλος της προστασίας

 

 

 

 

Share This