Σημαντική υποχώρηση των πωλήσεών της, κατέγραψε η ΦΑΓΕ το 2018 έναντι του 2017. Ακόμα πιο ισχυρή ωστόσο, είναι η μείωση των καθαρών κερδών της εταιρείας, ενώ ο ο χρόνος κατασκευής της μονάδας στο Λουξεμβούργο προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ και παραγωγικής δυναμικότητας 40.000 τόνων γιαούρτης ετησίως, είναι πλέον άγνωστος

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2018 οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 67,75 εκατ. δολάρια, υποχωρώντας στα 551,879 εκατ. δολάρια έναντι 619, 629 εκατ. δολάρια το 2017. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και την οικονομική χρήση του 2017 είχε καταγραφεί απώλεια εσόδων, καθώς το 2016 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είχε διαμορφωθεί στα 653,361 εκατ. δολάρια. Η μείωση του κύκλου εργασιών αποδίδεται από την εταιρεία στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 5,9% και της μέσης καθαρής τιμής πώλησης κατά 6,4%.

Μεγαλύτερη ωστόσο έντασης είναι η απώλεια των καθαρών κερδών, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 22,135 εκατ. δολάρια το 2018, έναντι 86,411 εκατ. δολάρια το 2017 και 61,504 εκατ. δολάρια το 2016.

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της εταιρείας υποχώρησαν κατά 7,4% και με υπερδιπλάσιο ποσοστό τις ΗΠΑ όπου μειώθηκαν κατά 15,9%. Αντίθετα στην Ιταλία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,3%. Οι πωλήσεις της ΦΑΓΕ στην ελληνική αγορά αντιπροσώπευαν περίπου 17,8%, 15,6% και 15,8% του συνολικού όγκου των πωλήσεών και 15,0%, 15,0% και 15,6% των εσόδων από τις πωλήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα.

Η μονάδα στο Λουξεμβούργο

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις η ημερομηνία ολοκλήρωσης της νέας μονάδας παραγωγής γιαούρτης δεν μπορεί να καθοριστεί λόγω καθυστερήσεων στην εξασφάλιση των περιβαλλοντικών αδειών από τις αρχές του Λουξεμβούργου. Εν αναμονή της νέας μονάδας, αυξάνεται η παραγωγή στη μονάδα γιαουρτιού στην Ελλάδα ώστε η εταιρεία να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ευρωπαϊκή ζήτηση, επισημαίνει η ΦΑΓΕ.

 Share This