Νέα ρεκόρ σημείωσε το 2018 η λειτουργική κερδοφορία της Lamda Development, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) των τριών εμπορικών κέντρων της εισηγμένης κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 15,6% σε σχέση με το 2017 και ανήλθε σε 59,2 εκατ.ευρώ, κυρίως λόγω της εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού 50% του εμπορικού κέντρου The Mall Athens το β’ εξάμηνο του 2017. Χωρίς την πραγματοποιηθείσα εξαγορά, η αύξηση θα ήταν 2,1%.

Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε 48,4 εκατ.ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16,9%, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές από τις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους, το συνολικό EBITDA ανήλθε σε 103,8 εκατ.ευρώ.

Βασικοί εμπορικοί δείκτες

Όπως αναφέρει η Lamda Development στην ανακοίνωση, η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει σταθερά το 100% ενώ το ενδιαφέρον από νέους Μισθωτές παραμένει έντονο. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων καθώς, επίσης, και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων, παρουσίασαν σε σύγκριση με το 2017, αύξηση 3% και 1,6% αντίστοιχα.

Οι επισκέπτες μας σταθερά επιβεβαιώνουν την προτίμηση τους στη συνολική εμπειρία που προσφέρουν τα κέντρα μας τόσο σε επίπεδο καταναλωτικών επιλογών όσο και σε επίπεδο ψυχαγωγίας. Οι μισθωτές των κέντρων μας ωφελούνται από την υψηλή επισκεψιμότητα όσο και από τη συνεχή υποστήριξή μας σε προωθητικές ενέργειες διαφήμισης και επικοινωνίας.

Σημαντικά γεγονότα έτους (και μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων)

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία αποτέλεσε η συμφωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιοκτήτη της έκτασης στην οποία έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί το Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos, για την παράταση της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης για 30 επιπλέον έτη, έως το 2065.

Τον περασμένο Αύγουστο – μετά την ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας– ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπτυξη της δυτικής πτέρυγας του κτηρίου του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης εντός του οποίου λειτουργεί το Golden Hall, με στόχο την ολοκλήρωση της επένδυσης στα τέλη του 2019. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 25 εκατ.ευρώ, ενώ σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται η επένδυση αυτή να συμπληρώσει και να ενισχύσει περαιτέρω το υφιστάμενο εμπορικό κέντρο Golden Hall, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας.

Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις τον Μάρτιο του 2018 εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τόσο η έγκριση των πολεοδομικών μελετών μέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) όσο και η ολοκλήρωση του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, που αφορά στην αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος – Καζίνο (IRC), τα οποία αποτελούν, μεταξύ άλλων, συμβατικές αιρέσεις για την απόκτηση της “Ελληνικό Α.Ε.” και την έναρξη των εργασιών.
Σημειώνεται ότι από το γ’ τρίμηνο 2017 η εταιρεία LAMDA OLYMPIA VILLAGE (LOV) δεν ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, αλλά ενοποιείται πλήρως βάσει της αναλογικής μεθόδου.

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου το 2018 κατά 0,8 εκατ.ευρώ.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε σε 48,4 εκατ.ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,9%. Τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη ανήλθαν σε 42,3 εκατ.ευρώ έναντι ζημιών €48,3 εκατ. το 2017, σημαντικότατη μεταβολή που οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων, στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και στη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) ανήλθε σε 438,9 εκατ.ευρώ (€5,64 ανά μετοχή) από 395,1 εκατ.ευρώ την 31/12/2017.
Η μετοχή της LAMDA Development, για το έτος 2018 παρουσίασε μικρότερη πτώση (-17%) σε σύγκριση με το Γενικό Δείκτη (-24%).

Επίσης, όπως σημειώνει η εισηγμένη, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανήλθε στο υγιές ποσοστό του 44,0%.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

“Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, η Lamda Development κατέγραψε για 6η συνεχόμενη χρονιά, νέο ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ παρουσίασε σημαντική αύξηση της αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων με ανάλογη αύξηση των καθαρών κερδών και της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της, η Εταιρεία προχώρησε το 2018 σε συμφωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιοκτήτη της έκτασης στην οποία έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί το Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos, για την παράταση της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης για 30 επιπλέον έτη, δηλαδή έως το 2065.

Επίσης, το 2018 ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπτυξη της δυτικής πτέρυγας του κτηρίου του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης εντός του οποίου λειτουργεί το Golden Hall, με στόχο την ολοκλήρωση της επένδυσης στα τέλη του 2019.

Για το 2019, παραμένει στρατηγικός στόχος η έναρξη των εργασιών στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, το οποίο θα αναδείξει την Αθήνα σε έναν παγκόσμιας ακτινοβολίας επενδυτικό, τουριστικό, ψυχαγωγικό και πολιτιστικό προορισμό, δημιουργώντας το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο στον κόσμο και δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας”.

Share This