Με ταχύ ρυθμό τρέχουν οι εξελίξεις στο Ιασώ καθώς το βράδυ της περασμένης Παρασκευής κατατέθηκε από την Oaktree Capital η δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην εισηγμένη.

Η προσφορά προβλέπει τίμημα 1,50 ευρώ ανά μετοχή και αφορά στην απόκτηση του 51% της μητρικής του ομίλου. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει βασικός μέτοχος, η Oaktree Capital θα πρέπει να απευθύνει προαιρετική δημόσια προσφορά στους μετόχους για την απόκτηση του 51%.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΙΑΣΩ, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνεδρίασε στις 30.3.2019, αξιολόγησε την προσφορά και την έκρινε συμφέρουσα για τους μετόχους της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, όταν υποβληθεί η δημόσια πρόταση, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει θετική γνώμη σχετικά με αυτήν και να συστήσει στους μετόχους να την αποδεχθούν. Ηδη, όπως αναφέρει, μέτοχοι έχουν υπογράψει προσύμφωνα αποδοχής της ΔΠ για μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 35%.

Η δημόσια πρόταση πρέπει να έχει υποβληθεί ως τις 15 Απριλίου.

Η Oaktree Capital υπέβαλε μη δεσμευτική προσφορά για το Ιασώ στα τέλη Νοεμβρίου, η οποία αποτιμούσε τον όμιλο προς 1,50 ευρώ ανά μετοχή, με την αίρεση της ολοκλήρωσης due diligence.

O πολυεπίπεδος έλεγχος (οικονομικός, νομικός, εμπορικός, ακινήτων) ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες και το fund ζήτησε μια παράταση μερικών ημερών, για να υποβάλει τη δεσμευτική προσφορά του.

Η ανακοίνωση του ΙΑΣΩ

Η εταιρεία ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική – Διαγνωστικό, Θεραπευτικό & Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Στις 29.3.2019 επιχειρηματικά κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση του  Oaktree Capital Management L.P. (“Oaktree”) και εταιρείες συνδεδεμένες με την Oaktree Λουξεμβούργου ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περί της προθέσεώς τους να υποβάλουν (τα ίδια ή συνδεδεμένο με αυτά νομικό πρόσωπο) προαιρετική δημόσια πρόταση κατά τις διατάξεις του νόμου 3461/2006, με αντικείμενο την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και με τιμή €1,50 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε στις 30.3.2019, αξιολόγησε την υποβληθείσα προσφορά και την έκρινε συμφέρουσα για τους μετόχους της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, όταν υποβληθεί η δημόσια πρόταση, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει θετική γνώμη σχετικά με αυτήν και να συστήσει στους μετόχους να την αποδεχτούν, σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 3461/2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα ζητήσει έκθεση περί του δίκαιου και εύλογου του τιμήματος από χρηματοοικονομικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/2006.

Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν ήδη υπογράψει προσύμφωνα αποδοχής της δημόσιας πρότασης για μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 35% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανωτέρω δημόσια πρόταση πρέπει να έχει υποβληθεί, κατά τους όρους της υποβληθείσας προσφοράς,  σύμφωνα με το άρθρο 10 ν. 3461/2006 το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019. Η υποβολή της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σχετικών χρηματοδοτικών συμβάσεων.

Η δημόσια πρόταση θα τελεί υπό την αίρεση ότι ο προτείνων θα έχει συγκεντρώσει μέχρι τη λήξη της δημόσιας πρότασης το 50% συν 1 μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σταματίου δήλωσε ότι αυτή η συναλλαγή προσφέρει σημαντική υπεραξία στους μετόχους, ενώ ανοίγει μία καινούρια σελίδα για το μέλλον του ομίλου, διασφαλίζοντας και ενισχύοντας τη θέση του στην αγορά υγείας προς όφελος των ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες του, καθώς και προς όφελος των εργαζομένων του και των συνεργαζόμενων ιατρών.

 

Share This