Στη διαβάθμιση ΒΒ επαναξιολόγησε την πιστοληπτική ικανότητα της Τέρνα Ενεργειακή η ICAP Group A.E.

Οπως αναφέρει σε σχέτική ανακοίνωση η ΓΕΚΤέρνα, η διαβάθμιση ΒΒ υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε πολύ μικρό βαθμό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και, επομένως, η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή. Οι επιχειρήσεις με διαβάθμιση ΒΒ χαρακτηρίζονται από τα σημαντικά οικονομικά τους αποτελέσματα, την σταθερή πορεία και την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά.

 

Share This