Την εξοικονόμηση κόστους ύψους 1,2 δισ. ευρώ προβλέπει το νέο μεσοπρόθεσμο σχέδιο της Santander.

Ειδικότερα, η ισπανική τράπεζα στην επόμενη τετραετία θα επενδύσει περισσότερα από 20 δισ. ευρώ σε ψηφιοποίηση και τεχνολογία.

Η Banco Santander θα μειώσει το κόστος και θα αυξήσει τις επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και στην τεχνολογία, καθώς στόχο έχει να βελτιώσει την κερδοφορία και να ενισχύσει το κεφάλαιο.

Το νέο σχέδιο έρχεται μετά από μια περίοδο άσκησης πιέσεων στη μετοχή, και μπορεί να βοηθήσει την τράπεζα να “ξεκολλήσει” από το θέμα του χειρισμού του διορισμού του Andrea Orcel στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η Santander αποφάσισε να μην προχωρήσει στον διορισμό του ως νέου CEO, για οικονομικά θέματα.

Η μεγαλύτερη ισπανική τράπεζα επιβεβαίωσε τους βασικούς οικονομικούς της στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν μια απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 13%-15% και τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ 11%-12% μεσοπρόθεσμα.

 

Share This