Αναστέλλεται η ενεργοποίηση κόφτη του ηλικιακού ορίου των 55 ετών για τις συντάξεις χηρείας . Με το ισχύον καθεστώς η σύνταξη χηρείας αποδίδεται ποσοστιαία στους δικαιούχους μετά τον υπολογισμό της με το νέο σύστημα. Η χήρα / ο χήρος δικαιούται το 50% της σύνταξης ενώ με την ρύθμιση που προωθείται θα δικαιούται το 70%

Share This