Στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων αλλά και στα βασικά θέματα της παγκόσμιας οικονομίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Γιώργος Κοφινάκος, δ/νων σύμβουλος Storm Harbour.

 

 

 

Share This