Αύξηση 45% σημείωσαν σε ετήσια βάση τα κέρδη προ φόρων της Entersoft το 2018 και διαμορφώθηκαν σε 1,98 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 13,8 εκατ. ευρώ και παρουσίασαν αύξηση 17% σε σχέση με το 2017.

Η εταιρεία απέδωσε την αύξηση της κερδοφορίας στις οικονομίες  κλίμακας που δημιουργεί η ανάπτυξη των εσόδων, αλλά και στην καλή εμπορική πορεία που έχουν πλέον τα νέα προϊόντα WMS, Mobile SFA και οι υπηρεσίες SaaS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η θυγατρική Retail Link πέτυχε στη διάρκεια του 2018 σημαντικές συμβάσεις σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και παροχής Supply Chain Management υπηρεσιών, ενώ με την εξαγορά της δραστηριότητας Enterprise Mobility Pocketbiz από την Sieben η Entersoft διεύρυνε το πελατολόγιό της. Ταυτόχρονα η εταιρεία ενισχύει τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό σε χώρες όπως Ρουμανία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Βουλγαρία, Σερβία και Ρωσία.

 

Share This