Στη νέα νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες καθώς και στην ανάγκη για εναρμόνισή τους με το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. αναφέρθηκε ο κ. Πανάρετος Βαρδάνης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής. Για τις προτεραιότητες του υποψήφιου περιφερειάρχη Γ. Πατούλη μίλησε η κ. Σάντρα Γεραγγέλου, υπ. Περιφερειακή σύμβουλος και φοροτεχνικός

 

 

Share This