Μείωση κατά 10,2% σημείωσε ο αριθμός των συνολικών οικοδομικών αδειών τον Ιανουάριο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομική δραστηριότητας στη χώρα μας.

Ειδικότερα, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον Ιανουάριο 2019, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 853 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 170,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 731,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 10,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,0% στην επιφάνεια και κατά 12,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 847 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 168,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 719,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,2% στην επιφάνεια και κατά 9,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιανουάριο 2019, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 6 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11,7 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον Ιανούαριο, είναι 1,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Φεβρουάριο 2018 έως τον Ιανουάριο 2019, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 15.245 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.495,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 15.343,5 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,4% στην επιφάνεια και κατά 18,4% στον όγκο.

*-
Share This