Αύξηση 4,56% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελτον ΑΕΒΕ στη χρήση του 2018 ανήλθε σε 132,7 εκ. ευρώ έναντι 126,9 εκ. ευρώ το 2017. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 85,68 εκ. ευρώ από 79,25 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%.

Όπως αναφέρει η Ελτον στην σχετική της ανακοίνωση, παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2018, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην Εταιρία όσο και στον Όμιλο Ελτον καταγράφοντας ποσοστά 15,79% και 15,58% αντίστοιχα (το 2017 ήταν 16,30% στην Εταιρία και 16,25% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 7,26 εκ. ευρώ από 6,74 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 7,72%, ενώ η μητρική εμφάνισε EBITDA αυξημένα κατά 37,42%, στα 6,01 εκ. ευρώ από 4,37 εκ. ευρώ το 2017.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 4,74 εκ. ευρώ από 3,01 εκ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση 57,56%, ενώ σε επίπεδο Ομίλου σημείωσαν άνοδο 11,32% στα 5,11 εκ. ευρώ από 4,60 εκ. ευρώ που ήταν το 2017.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,28 εκ. ευρώ από 2,07 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 58%. Σε επίπεδο Ομίλου, τα ΝΙΑΤ ανήλθαν σε 3,49 εκ. ευρώ από 3,36 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 4%.

 

Share This