Την δυνατότητα πληρωμής τελών κυκλοφορίας με τον μήνα θα έχουν και το 2 019 οι οδηγοί οι οποίοι έχουν παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή.Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα καταβολής τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης αυτού, ήτοι για διάρκεια (1) μήνα θα καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών θα καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες θα καταβάλλονται τα δωδέκατα που απομένουν συν (+) 2/12.

Share This