Ρυθμό ανάπτυξης 4-5% θα έπρεπε να έχει ιδανικά η χώρα, τόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Κόλμερ, δημοσιογράφος.

 

 

 

 

 

Share This