Ρυθμό ανάπτυξης 4-5% θα έπρεπε να έχει ιδανικά η χώρα, τόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Κόλμερ, δημοσιογράφος. Στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων για τη στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Δημήτρης Βέργαδος, διευθυντής ενημέρωσης ΣΕΒ.

 

 

 

Share This