Τη σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών για το 2018 παρουσίασε ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου. Η Διοίκηση του Ομίλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τη σημαντική άνοδο των οικονομικών μεγεθών, η οποία οδήγησε στη συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας.

Πιο συγκεκριμένα, το 2018, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

• Διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας με κέρδη προ φόρων στα 15,4 εκατ. ευρώ.

• Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 3,8% στα 202,4 εκατ. ευρώ.

• Τα εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,1% στα 191 εκατ. ευρώ από 183,5 εκατ. ευρώ το 2017, όταν το σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς εμφάνισε αύξηση 1,8%.

• Αύξηση του κατά 2,9% στα 429,4 εκατ. ευρώ, έναντι 417,5 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017.

• Ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 0,4% στα 115,9 ευρώ, έναντι 115,4 εκατ. ευρώ της 31/12/2017, παρά την κακή πορεία των διεθνών Χρηματιστηρίων.

• Ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 14,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 159,81%, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρείας και διασφαλίζοντας το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.

• Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 4,6% στα 285,7 εκατ. ευρώ, έναντι 273,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

• Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 333,7 εκατ. ευρώ, έναντι 325,7 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2017.

• Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 1.175 από 1.121 την 31/12/2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος κατέχει μερίδιο αγοράς 4,9% με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες του.

Χρ. Γεωργακόπουλος:  Η ιδιωτική ασφάλιση εμφανίζει τεράστιες προοπτικές

«Το 2018 ο Όμιλός μας ολοκλήρωσε ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά σε όλες του τις δραστηριότητες. Ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, αποδεικνύοντας την αντοχή και την αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση των κινδύνων, καθώς πέρυσι η χώρα μας βίωσε πρωτόγνωρες καταστροφικές πυρκαγιές, έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξημένα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, αλλά και ένα φτωχό σε αποδόσεις επενδυτικό περιβάλλον», δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αποδείξαμε έμπρακτα τη στήριξή μας, το κοινωνικό μας πρόσωπο, με ενέργειες και δράσεις που αντανακλούν τον συνεπή μας χαρακτήρα επί 41 έτη: να είμαστε πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους μας και να ανταποκρινόμαστε αμέσως.

»Οι στρατηγικοί στόχοι μας για το 2019 παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με το Όραμά μας. Η ιδιωτική ασφάλιση εμφανίζει σπουδαίες προοπτικές, και λόγω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου στο σύνολο της Ε.Ε. και λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης των παροχών του Δημόσιου Συστήματος Ασφάλισης».

 

Share This