Μικρή υποχώρηση κύκλου εργασιών και EBITDA, αλλά αύξηση καθαρών κερδών και περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς τους σημείωσαν πέρυσι τα Πλαστικά Κρήτης.

Ειδικότερα, το 2018 ο εισηγμένος όμιλος:

• Σημείωσε κύκλο εργασιών 279,4 εκατ. ευρώ, έναντι 283,1 εκατ. το 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν από τα 48,9 στα 47,6 εκατ. ευρώ.

• Αύξησε την καθαρή της κερδοφορία από τα 24,3 στα 26,4 εκατ. ευρώ.

• Ανέβασε στις 31/12/2018 το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του στα 235 εκατ. ευρώ.

• Σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 20 εκατ. ευρώ.

• Διέθετε στο τέλος του έτους θετικό καθαρό ταμείο ύψους 43 εκατ. ευρώ (σύνολο τραπεζικού δανεισμού λίγο πάνω από τα 15 εκατ. ευρώ και διαθέσιμα 58,23 εκατ. ευρώ, κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας).

Για το 2019 η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου προσδοκά αύξηση των οικονομικών της επιδόσεων, σημειώνοντας: «Οι προοπτικές για το 2019 είναι θετικές. Η πορεία των τιμών των πρώτων υλών σε συνδυασμό με την ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά μας. Τον Αύγουστο αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της δεύτερης γραμμής παραγωγής πλαστικών φύλλων 7-στρώσεων στο Ηράκλειο, που θα αυξήσει τη δυναμικότητα παραγωγής του τομέα κατά 30% και θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε σημαντικά τις πωλήσεις. Επίσης από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει, επίσης στο Ηράκλειο, η παραγωγή νέων προϊόντων, των silage & grain bags που χρησιμοποιούνται για την ενσίρωση ζωοτροφών και την αποθήκευση σπόρων. Στη Γαλλία αντικαθίσταται τον Ιούνιο παλαιότερη γραμμή παραγωγής με καινούργια, νέας τεχνολογίας, που θα αυξήσει τη δυναμικότητα και θα δώσει τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων. Υλοποιούνται σημαντικές εμπορικές συμφωνίες με νέους διανομείς στο εξωτερικό που βελτιώνουν περαιτέρω τη θέση μας στη διεθνή αγορά. Παράλληλα, πολλά νέα προϊόντα που έχουμε εισαγάγει στην αγορά την τελευταία διετία, όπως τα αδιαπέρατα στο οξυγόνο φύλλα ενσίρωσης, τα φύλλα θερμοκηπίων με αντισταγονική ιδιότητα πολύ μακράς διάρκειας και τα βιοδιασπώμενα compounds για πλαστικές σακούλες έχουν τύχει πολύ ευνοϊκής αποδοχής στην αγορά και θα ενισχύσουν από φέτος και για τα επόμενα χρόνια τις πωλήσεις μας και τη φήμη της εταιρείας. Με προϋπόθεση να μην υπάρξει κάποιο έκτακτο γεγονός στη διάρκεια του χρόνου, αναμένουμε για το 2019 αύξηση της κερδοφορίας του ομίλου κατά 5%-7%».

 

Share This