Ο χρόνος για τη πώληση του Ερρίκος Ντυνάν ολοκληρώνεται αφού η τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ αναμένει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή τη γραπτή πρόταση του Ιδρύματος Ωνάση. Το Ωνάσειο ως γνωστό επιδιώκει να συγχωνεύσει το Ερρίκος Ντυνάν και εν συνεχεία να το προσφέρει στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Το Ωνάσειο από την πλευρά του με τίμημα πέριξ των 80-82 εκατ ευρώ προσφέρει στην Πειραιώς μια οικονομική λύση και ταυτόχρονα δημιουργείται ένας νέος πυλώνας στο σύστημα υγείας.

Το 2018 το Ερρίκος Ντυνάν εμφάνισε αρνητικά κεφάλαια -27 εκατ ευρώ.  Τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι αρνητικά στο ύψος των 6 εκατ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 13 εκατ ευρώ στα 36 εκατ ευρώ. -Τα έσοδα φθάνουν τα 50 εκατ ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις σε 130 εκατ ευρώ.Οι απαιτήσεις κατά πελατών έχουν αυξηθεί περαιτέρω κατά 4 εκατ ευρώ.

Η ΝΔ ασκεί κριτική με πολιτικούς όρους αλλά θα πρέπει να αξιολογήσει και την δραματικά επιδεινούμενη κατάσταση του Ερρίκος Ντυνάν. To θεραπευτήριο  στις 31/12/2018 εμφάνιζε ταμιακά διαθέσιμα ύψους 1,5 εκατ ευρώ.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Share This