Οσοι υπάγονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν ή δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας ενώ παράλληλα παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, δικαιούνται να κάνουν αίτηση για το ειδικό βοήθημα του Οργανισμού, ύψους 240 ευρώ, δηλαδή ίσο με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό…για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738 ευρώ.

Share This